Vergaderruimte GrytteMaliebaan45 Utrecht

Werk als lifeline, ook als je ziek bent

Vanaf de start van Grytte (destijds nog Maliebaan45) was wijlen Ans Grotendorst betrokken bij het tot bloei laten komen van de onderneming én het specifieke concept van co-working, waarin ontmoeting en inspiratie centraal staat. Vanaf 2009 was Ans ook betrokken als enthousiaste ondernemer. Met passie voor leren en werken, gedreven om met jongeren en ouderen te werken, zelf altijd ‘jong van geest’, was ze gedreven om van onze co-workspace aan de Maliebaan een ondernemende plek te maken. Als compagnon was zij een steunpilaar voor ons en onze onderneming.

Strijd
De manier waarop Ans in haar werk leren en werken met elkaar verbond, is nog altijd onderdeel van het DNA van Grytte. Helaas was zij ook ongeneeslijk ziek. Ze heeft een lange strijd gestreden tegen kanker, waarbij – zo zei ze dat zelf – werken en ondernemen haar ‘lifeline’ waren.

Onderzoek
Wij hebben veel van Ans geleerd als het gaat om positief kijken, niet opgeven en zoeken naar mogelijkheden. Vanuit die instelling was ze ook altijd heel betrokken bij het medisch onderzoek om kanker te bestrijden. Als onderwijskundige heeft ze in veel ziekenhuizen belangrijk werk verricht. Als patiënt volgde ze het medisch onderzoek om kanker te bestrijden op de voet.

Verbondenheid
Met verdriet hebben wij in het voorjaar van 2018 definitief afscheid van haar moeten nemen. En hoewel ze niet meer hier is, leeft ze nog steeds voort in de harten en gedachten van de huidige ondernemers van Grytte. Markeren en betekenis geven is voor ons belangrijk. Wij willen de herinnering aan Ans op een bijzondere manier levend houden om de verbondenheid met haar te blijven voelen. 

KWF
Donderdag 4 februari jongstleden was het Wereldkankerdag. Voor Ans was het werk van KWF Kankerbestrijding heel belangrijk. Vanaf 2021 doneren wij daarom een deel van de opbrengsten die we genereren uit het verhuren van vergaderruimtes aan het KWF. Zo willen wij een bijdrage blijven leveren aan het bestrijden van deze ingrijpende ziekte, die nog altijd te veel impact heeft op het leven en werkplezier van mensen.

Dus boek je een ruimte bij ons? Dan maken wij een deel van de opbrengsten daarvan, over naar het KWF.