Grytte, veilige kantoorplek

Waarom veiligheid meer is dan alleen hygiëne

Je merkt het vast ook. Nu we met z’n allen uit de intelligent lock-down komen, begint het langzamerhand wat drukker te worden. Niet alleen op de weg en in de trein, maar ook op kantoor. Door het coronavirus zijn veel kantoorplekken genoodzaakt hun ruimtes anders in te richten. Ook de Grytte locaties richten we anders in. Wij werken aan een veilige werkplek. Maar wat maakt een werkplek nu echt veilig? Wij zoeken naar een manier om door middel van beschermingsmiddelen en maatregelen aan de hoogste eisen te voldoen en tegelijkertijd het thuisgevoel niet weg te nemen.

Schoner dan de supermarkt
Als je deze weken denkt aan veiligheid, denk je natuurlijk aan het feit dat een plek schoon moet zijn dat schoon. Op jouw werkplek moet je geen gevaar lopen voor besmetting. Wat ons betreft moet het bij Grytte schoner zijn dan in de supermarkt.

Vijf maatregelen
Om te voorkomen dat jij als bewoner of bezoeker van onze Grytte locaties COVID-19 oploopt, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:
We zorgen voor extra schoonmaak van werkplekken en algemene ruimtes;
We vragen onze bewoners om werkplekken te reserveren om zo te voorkomen dat er zich teveel personen tegelijkertijd in ons pand bevinden;
Bewoners en bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst;
Van smalle (door)gangen maken we zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
Tenslotte: iedereen bewaart anderhalve meter afstand tot elkaar..

Andere inrichting
We hebben, daar waar nodig. ruimtes aangepast ingericht. In elke ruimte kan nu de anderhalve meter regel in acht worden genomen. In sommige ruimtes staan minder stoelen. Andere ruimtes gaven we een volledig andere inrichting. Foto’s hiervan vind je (ook in de komende tijd) op ons Instagram account.

Schoonmaakmiddelen
Wij zorgen voor schone werkplekken. En in elke ruimte staan schoonmaakmiddelen, zodat je zelf ook de werkplek nog kan schoonmaken naar je eigen wens.

Meerdere koffiepunten
Ook zul je als bewoner of bezoeker merken dat we meerdere koffiepunten hebben gecreëerd in onze panden. Zo kunnen we de loopbewegingen beperken om besmettingsgevaar te voorkomen.

Thuisgevoel
Maar veiligheid gaat niet alleen over hygiëne. Het betekent ook dat je je ergens prettig voelt. Je bent op je gemak en je voelt je thuis. Dat thuisgevoel maakt onze Grytte locaties uniek als cowork locaties. Wij streven na dat je je als bewoner eigen voelt in onze panden, zoals je je thuis ook eigen voelt.

Extra service
Zelf de espressomachine bedienen, hoorde lange tijd bij dat thuisgevoel van Grytte. Daar hebben we afstand van moeten doen. Het team op locatie zorgt nu voor een perfecte espresso of cappuccino. Zij dragen handschoenen en zorgen ervoor dat de bar en de machine goed schoon blijven. Hoewel dat in het begin nog wat verwarring veroorzaakte, wordt het nu door velen ervaren als een extra service. We vinden het fijn om te ontdekken dat deze maatregelen dus ook nog een positieve kant hebben.